Anasayfa Asayiş Silivri KİPTAŞ 2 de denetimler yapıldı mı? İşci özlük hakları ne olacak

Silivri KİPTAŞ 2 de denetimler yapıldı mı? İşci özlük hakları ne olacak

kadirkoc

Sevgili okurlarım, Silivri KİPTAŞ önümüzdeki dönemde çok konuşulacağa benziyor.
Özel Siteler için belirlenmiş bir kanunumuz var, uygulamada bir çok açığı olan bu kanun üzerinde oynamaya son derece uygun.
En başta MADDE 41 den başlayalım
Yönetimin denetlenmesi:

Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, 1’den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Geçtiğimiz yıllarda bu denetim yapıldı mı?
Yapıldı ise ne kadar sürede yapıldı?

yine bu kanuna göre geçici yönetim 1 yıl görev yapar diyor, istisna olarak ise inşaat süreci uzarsa en fazla 10 yıl diyor, oysa KİPTAŞ 2 de inşaatın uzaması söz konusu değil, buna rağmen ilk günden beri kanun suistimal edilmiş yıllardır Boğaziçi Yönetim AŞ görevde kalmış.

Mağduriyetler oluşacak
Burada geçtiğimiz dönemlerde çalışanlar mağduriyet yaşayacak, yeni yönetim geldiğinde çalışan personelin özlük haklarıyla ilgili sorunu kucağında bulacak.
geçici olarak yönetimde olan şirket işçi özlük haklarını olduğu gibi yeni yönetime devretmeye çalışacak, “biz geçici yönetimdik, asıl sorumlu kat malikleri ve gelecek olan yönetim” diyerek bu işten sıyrılacak, çalışan personel ve kat malikleri belki on yıllar alacak mahkeme sürecine şimdiden hazır olsun.
Boğaziçi Yönetim AŞ, yönetime tekrar talip olmayacağını beyan ediyor, karşılaşacakları sorunu biliyor ve hesabı yeni gelecek yönetime devredip bir an önce buradan sıyrılma hesabı yapıyorlar.

Sırada KİPTAŞ 1 VAR!!!

You may also like