Anasayfa GÜNDEM Silivri Belediyesi kimlerden ecrimisil almadı?

Silivri Belediyesi kimlerden ecrimisil almadı?

kadirkoc

Sayıştay 2019 Yılı Silivri Belediyesinin hesap incelemesinde, eksiklikleri tespit etmiş.
BULGU 6: İdarenin Ecrimisil Tahakkuklarını Gerçek İşgal Alanı Üzerinden Hesap Etmemesi
İdarenin hüküm ve tasarrufunda olan bazı taşınmazlar için işgal edilen alandan daha az bir alan üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme görev ve yetkisi belediye başkanına verilmiştir.
“İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin hüküm ve tasarrufunda olan bazı taşınmazlar için işgal edilen alandan daha az bir alan üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirildiği ve bu nedenle İdarenin gelir kaybına uğradığı tespit edilmiştir.” Diyerek Sayıştay görüşünü ortaya koymuş.
Sayıştay ayrıca, “Netice olarak; ecrimisil tutarının işgal edilen gerçek alanlar üzerinden hesaplanması ve İdarenin gelir kaybının önlenmesi; ayrıca halkın kullanımının da sağlanması için işgallerin ortadan kaldırılmasının gerektiği düşülmektedir.” Diyerek görüş ortaya koyulmuş.

You may also like