Anasayfa GÜNDEM Rumeli Siyaset Grubu tavrını ortaya koydu

Rumeli Siyaset Grubu tavrını ortaya koydu

kadirkoc

Rumeli Siyaset Grubu, tarafından yapılan yazılı açıklamada yapılması planlanan yeni anayasa ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Anayasanın ilk 6 maddesinin korunması gerektiğinin vurgulanan açıklamada; “Tüm partilere mensup arkadaşlarımızın katılımıyla oluşturduğumuz, Rumeli Siyaset Grubu olarak yeni anayasa yazımıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi TÜRK KAMUOYUNA saygıyla duyururuz. “Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen Anayasamızın; Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözünün birleştirici ve herkesi kucaklayıcı bir ana fikre sahip olduğunu düşünüyoruz. Dış destekli bölücülük, etnik ve mikro milliyetçilik hareketlerine geniş hareket sahası yaratacak kavramlara ve bunların temsilcisi gruplara anayasada yer verilmemelidir. Marjinal grupların; ülke ve millet bütünlüğünü tehlikeye atacak talepleri, anayasa çalışmalarında değerlendirmeye alınmamalı ve bu husus gözetilmek suretiyle milli güvenlik ile hürriyetler arasındaki denge korunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dili Türkçe’dir ve bu aynen korunmalıdır. Hiçbir etnik köken, anadil ve kültürel hususlar anayasal metinde belirtilemez. Aksini düşünmek ve davranmak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine ve esaslarına ters düşmek demek olur. Resmi dil kavramı çok yanlış olup bu aynı zamanda gayri resmi dilleri de çağrıştırmaktadır. Bu nedenle anayasal metinde devletin dili kavramı altında sadece Türkçe yer almalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman ATATÜRK’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda düşünüldüğünde; hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, karşısında korunma göremeyeceğinin” önemle göz önünde bulundurulmasını ve aşağıya alıntı yaptığımız maddelerin aynen muhafaza edilmesini talep ediyoruz.

maddesi; Devletin şekliyle ilgili olup “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir”.
maddesi; Cumhuriyetin niteliklerini ihtiva etmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
maddesi; “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.” diye yazılmıştır.
maddesi: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
maddesi; Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
maddesi; Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Şeklinde ifade edilen maddelerin aynen muhafaza edilmesini önemle talep ettiğimizi kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine arz eder, saygılarımızı sunarız. “denildi

You may also like