Anasayfa Köşe Yazarlarımız Hendek te Bomba Patladı

Hendek te Bomba Patladı

kadirkoc

Piroteknik madde tabiri ile tanımlanan,şenlik -bayram törenlerde kullanılan,sıkıştırılmış kimyasalın,3.unsur ateşlemenin yarattığı, basınç etkisi ile görsel efektlerde kullanılan, çocukların eğlencesi, bazen de yasa dışı gösteriler de dikey olarak değil ,yatay olarak atılmak sureti ile güvenlik güçlerine karşı, silah gibi kullanılabilen, çeşitli adlarla adlandırılmış ,basit bombalar var.. Gecen gün yüzlerce çalışan emekçinin evine, ateş düşürdü..
Baro yasası ile ilgili ”ekmeğimizi götürdüğümüz evimize” bomba atmaya çalışan mevcut düzenin ,cumhuriyetin ilk kuruluş anından beri gelenekselleşmiş kurumlarını bombalayarak, mevcut hukuki ve idari gelenek ile uygulamaları ,rafa kaldırarak, kaos ortamlarının yaşandığını ,en son 15 Temmuz 2016 yılında gördük..
Yine bir kanun olan Anayasa değişikliği ile” oyunu al yüksek mahkemeye seçil” gibi saçma sapan kuralla, yıllara dayalı birikim sahibi ve fakat sosyal iletişimi zayıf ,guruplarla alakası olmayan hakimleri ,devre dışı bırakırken ,fakülteden yeni çıkmış ,devrecilik ateşi ve gizli örgütçü kisveleri ile seçimlerde yargıtay Üyeliklerini ,HSYK üyeliklerini ele geçirerek yargısal devrimle ,karşı koyabilecek insan kaynaklarını refüze ederek çalıştıklarını hep yaşayarak gördük..
O yüzden bu bombanın etkisini kaldıracağız derken HENDEK ‘te Patlayan bombaları görmezden geldiğimiz söylenemez..
Bomba ve silah imalatı gibi karlı ve imtiyazlı bir sektörün, zaten iktidarın elinden de kurtulamayacagını ”kazan-kazan”kuralından biliyoruz.. Öyle ya kibritin ucuna girince 25 i 25 kuruş, 6 mm lik tabanca mermisine girince 25 i 250 TL oluyor..O zaman böyle mamalı bir işin değil partili, partilinin özü olmayanların elinde bulundurulması, yüksek güvenlik problemidir. En yüksek güvenlik problemi ,hukumet olmakdan çekilme riskini oluşturacak, karşı sermaye gurubudur..
Siz sadece taşıdıgınız için 6136 sayılı yasaya göre baskaca ağırlaştırıcı ve tekerrur sebepleri yoksa, 12 ay ceza alır 10 aya cezanız düşürülür..Ama aynı silahın patlayıcısını üretirken ,üretim şartlarını hazırlarken ,personel yetiştirip çalışma ve eğitim şartlarını düzenlerken ,ürün haline gelmiş barutu, stoklar ve satışa sevk ederken, özen ve yükümlülüğü yerine defalarca getirmediğiniz halde ve bunlar üretimin yapıldıgı, aynı şehirde patlama ile kendini göstermesine ragmen üretime devam ediyorsan ”sen katilsin” ve seni azmettiren de bu sucu işlemene tüm bunlara rağmen , ruhsat ve belgelerini iptal etme yetkisi bulunan makamlardır..
2007 yılında A.Nejdet Sezer in cumhurbaşkanı olduğu dönemde bir yönetmelik çıkarılır..HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK” Adından da anlaşılacağı ve yönetmeliğin birinci maddesinde belirtildiği gibi ”…harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek..” amacı ile çıkarılmıştır ..Tanımların anlatıldıgı 4 maddenin üreticiye ait fıkra da Üretici: Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeleri üreten, hazırlayan, bunlara ticarî adını veya markasını veren kuruluşu,Üretim izinini tanımlayan fıkra da Üretim izni: Kuruluşlara, Kanun kapsamında üretim yapabilmeleri için, denetim heyeti vasıtasıyla yapılacak denetim sonucunda, Millî Savunma Bakanının onayı ile verilen izni,olarak tanımlanmıştır..
kanun tesisin nerede kurulacağı hangi şartlarda kurulucağını bunların ilan edilerek senede en az bir listenin yayınlanacağını belirtmek sureti ile de alenileştirmiştir.
Yönetmelik de kuruluş izin belgesinin iptali belirtimiş ama her nasılsa 18 ay içerisinde tamalamayan ın iptali belirtilmişken tamamlanmış olsa bile süreklilik sağlamayan güvenlik meselesi problemine açıklık getirmemiştir.
Kişi ve tesisi n güvenliği açısından 5202 sayılı yasaya atıfta bulunarak kişi ve tesisi gizlililği ve güvenliğine dair belirleme yapmıştır..Anılan kanunun 3/ e) ”Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların
bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,”
3/f) maddesi ” Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin
fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz
önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi,” belirtir demiştir.
13 .maddesinde üretim izin belgesinin iptali şartları belirlenmiş kamu düzeni ve genel sağlık açısından sakınca doğuran haller olarak belirtilmiştir. Hendek te daha önce 6 kez patlama olduğu can kayıpları yaşandığı belirtilmiş ve buna ilişkin yaptırım makam tarafından uygulanmamıştır …Can kaybı herhalde saglık kavramnıın en uc noktasından da baksan içinde yer alır…
Neden ?25 i 25 kuruşa kibrit in ucuna girin ce satılan barut un tanesi kovana girince oluşan fahjiş fiyat etkisinın yarattığı nufuz mu?Denetleme yetkisi savunma makamına her daim verilmiştir.
Tabi bu olayın sigorta hukuku acısından da değerlendirilmelidir. Pandemi sürecinde satış ve ihracaatın olmadığı bir dönem insanların ellerindeki gücü kaybetmemek için baskanların bile bütün dünyayı savaşa sürerek varlıklarını devam ettirme kaygılarını hep tarih de gördük..107 ton stoklama bir risk maliyeti vardır. Aşırı kar hırsı vardır.. Bildiğimiz kanun bu işi çözer..

TORUN HALİLİ

You may also like