Anasayfa GÜNDEM Alanda verende lanetlidir!

Alanda verende lanetlidir!

kadirkoc

Sevgili okurlarım, ekonomik kriz zirve yapmış durumda, bir çok insan ekmek bulamaz duruma gelmiş.

Allah insanları uyarmak için Peygamberler vasıtasıyla, kitaplar yolladı, yaşadığımız ekonomik sıkıtılar da bir sınav olarak görülmeli, faiz ve faizciden uzak duralım, bizler bu zor zamanları aşabiliriz lakin tefeciye bulaşırsak her geçen gün daha çok çöküşe geçeriz.

Tefeciler sizi kandırabilmek için dindar görüntüsüne bürünebilir sakın onlara inanmayın.
Sizlere birkaç Ayet ve Hadisle devam etmek istiyorum.

Âl-i İmrân Sûresi; 130
“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”
Bakara Sûresi; 188

“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin.”
Nisâ Sûresi; 160

“Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, menedildikleri halde faizi almaları ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine (daha önce) helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık; ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.”

Rûm Sûresi; 39

“İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.”

Hadislerle devam edelim
Peygamberimiz Faiz Alana Verene Lanet Etmiştir
İbni Mes’ûd radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana da verene de lânet etti. (Müslim, Müsâkât 105-106; Tirmizî, Büyû’ 2)

Faizinle Yükselen Malın Sonu Hüsrandır
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetini şöyle îkaz buyurmuşlardır:
“Kim malını fâiz yoluyla artırırsa, onun âkıbeti mutlakâ malının azalarak iflâsa (fakirliğe) sürüklenmesidir.” (İbn-i Mâce, Ticârât, 58; Hâkim, IV, 353/7892; Beyhakî, Şuab, IV, 392/5512; Taberânî, Kebîr, X, 223/10539)

Faiz Yemeyen Kişi Kalmayacak!
Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) söyle buyurmustur:
“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak! Kisi doğrudan yemese bile ona tozundan bulasacak.” (Ebû Dâvûd, Büyû, 3/3331. Ayrıca bkz. Nesâî, Büyû’, 2/4452; İbn-i Mâce Ticârât, 58)

Evet sevgili okurlarım, faiz alana da verene de hayır getirmeyecektir, uzak duralım.
Güzelim İlçemiz faiz kıskacında yetkililer umarım çözümde geç kalmazlar.

You may also like